Bukva

Bukva. Najkorištenije tvrdo drvo na svijetu

Europska vrsta bukve (lat. Fagus sylvatica) daje drvnu građu velike tvrdoće, težine oko 0,72 g / cm3. Često se koristi za proizvodnju namještaja i drvnih konstrukcija, podova, kao i za razne inženjerske svrhe, za šperploču i ploče. Također se često koristi i kao dekorativno drvo, a koristi se i za gradnju koliba, kuća i mobilnih drvenih kućica.

Kao rezana građa, bukva se nudi u različitim klasama, u različitim oblicima, samica ili obrubljena, neparena ili parena. Debljine mogu biti promjenjive od 25 mm do čak 100 mm, različitih širina, ali ih je moguće proizvesti i s fiksnim širinama te razvrstati prema posebnim narudžbama. Dužine variraju od hipera (od 0,40 m do 0,95 m), kratice (od 1,00 m do 1,70 m), srednjih (od 1,80 m do 2,00 m) i dugih dužina (2,10 m i duže).

Za podrobnije informacije, kontaktirajte nas.