Hrast

Hrast. Kralj šume.

Hrast ima gustoću oko 0,75 g / cm3, iznimnu čvrstoću i tvrdoću te je zbog visokog taninskog sadržaja vrlo otporan na insekte i gljivične napade.

Hrast se jako dugo koristio u Europi za izgradnju brodova, osobito vojnih, sve do 19. stoljeća. To je najčešće drvo koje se koristi u izgradnji drvenih zgrada. Isto tako se hrast uobičajeno koristi za namještaj, podove, za proizvodnju furnira i bačava.

Kao rezano drvo, hrast se nudi u različitim klasama, u različitim oblicima, samica ili obrubljen, u svježem, prosušenom ili suhom stanju. Debljine mogu biti promjenjive od 20 mm do čak 100 mm, različitih širina, a moguće je proizvesti i drvnu građu s fiksnim širinama te sortirati je prema posebnim narudžbama.

Dužine proizvoda variraju od hipera (od 0,40 m do 0,95 m), kratica (od 1,00 m do 1,70 m), srednjih (od 1,80 m do 2,00 m) i dugih dužina (2,10 m i duže).

Za podrobnije informacije, kontaktirajte nas.